Etkinlik Hizmetleri

Etkinlik Hizmetlerimiz; düğün planlama, doğum günü, kutlama ve eğlence ve birliktelik odaklı sportif, festival, motivasyon amaçlı kurumsal organizasyon ve etkinlikleri kapsamaktadır.

Spor Etkinlikleri

Kurum içi ve dışı benzersiz deneyimler tasarlıyor, çalışanlarınızın spora daha yakın olmasını sağlayacak yenilikçi, pratik ve akılda kalıcı sportif etkinlik çözümleri üretiyoruz. Yönettiğimiz ve uygulamasını gerçekleştirdiğimiz spor ve yarışma organizasyonları konusundaki tecrübemiz ile fayda maliyet oranında azami verim alınmasını sağlıyoruz.

Motivasyon Etkinlikleri

Eğlence ve motivasyon etkinliklerimizde kurumsal birliktelik, ekip ruhu, sinerji ve eğlence gibi olguları ön planda tutuyoruz. Keşfederken, öğretiyor, öğrenirken eğlendiriyoruz. Kurum çalışanlarının sosyalleşmesini, eğlenerek çalışmasını sağlayacak sürprizlerle dolu etkinlik fikirleri sunuyoruz.

Festival, Şenlik ve Karnaval

Geleneksel olarak uyguladığımız veya yönettiğimiz festival, şenlik ve karnaval organizasyonlarımızla ilgili kurumun ihtiyaç ve beklentilerine özel çözümler üretiyoruz. Festival ve şenlik organizasyonlarınızda; planlama, yürütme, tasarım, tanıtım, basın ve halkla ilişkiler, sanatçı organizasyonları ve teknik hizmet gibi konularda hizmet veriyoruz.

Kurumsal Etkinlikler

Ürün, hizmet, marka ve çalışanlarınız için ilgili hedef kitle ile iletişim kurmayı hedefleyen proje ve uygulamalarımız ile sizlere farklı, yaratıcı ve deneyimsel etkinlik çözümleri üretiyoruz. İlgili kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda, kurum kimliği ile uyumlu, çalışanların motivasyonunu, birbirleriyle ve kurumla olan ilişkilerini olumlu yönde etkileyecek kurum içi ve kurum dışı etkinliklerinizi planlıyor ve yönetiyoruz.

Etkinliği bir proje olarak ele aldığımızda; etkinlik öncesi, esnası ve sonrasındaki süreçleri, yani projelendirme, bütçelendirme, tasarım, tedarik, planlama, operasyon vb. adımları stratejik esaslara dayalı olarak kurgular ve yönetiriz.

Reklamlar